Thẻ

cấu hình

[Web] – Hướng dẫn nhà trường cấu hình ngày nghỉ

Ngày : 26/03/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn nhà trường cấu hình ngày nghỉ Quyền thao tác: Admin Danh sách các ngày nghỉ lễ trong năm theo quy định của Nhà nước đã được hệ thống cập nhật sẵn nhằm hỗ trợ việc trừ tiền ăn tự động. Nhà trường có thể xem/sửa/xoá danh sách này trong mục Cấu Hình,

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cấu hình xuất hóa đơn điện tử

Ngày : 07/03/2024

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cấu hình xuất hóa đơn điện tử Để cấu hình xuất hóa đơn điện tử, nhà trường tiến hành những bước sau: Bước 1: Vào Cấu Hình Bước 2: Chọn Học Phí Bước 3: Kéo xuống và chọn Bật cấu hình hóa đơn điện tử Bước 4: Sau

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cấu hình ghi nhận tiến độ được lặp lại

Ngày : 27/12/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cấu hình ghi nhận tiến độ được lặp lại Quyền thao tác: Admin Để bật/tắt cấu hình ghi nhận tiến độ được lặp lại, ta thực hiện các thao tác sau đây:Bước 1: Vào mục Cấu HìnhBước 2: Chọn Tính Năng Bước 3: Chọn tiến độ cần được

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cấu hình thanh toán bằng VNPay

Ngày : 07/11/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cấu hình thanh toán bằng VNPay Quyền thao tác: Admin Để cấu hình thông tin thanh toán VNPay, ta thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào phần Cấu Hình Bước 2: Chọn mục Học Phí Nhà trường có thể tham khảo thêm hướng dẫn Cấu

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn nhà trường cách XEM TOMIA CREDIT

Ngày : 10/08/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn nhà trường cách XEM TOMIA CREDIT Quyền thao tác: Admin Tomia Credit là tất cả những chi phí của nhà trường liên quan đến việc sử dụng phần mềm quản lý mầm non Tomia, bao gồm số credit đã nạp và đã dùng, danh sách trẻ không tính

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn Chỉnh sửa, Thiết lập CẤU HÌNH thông tin trường

Ngày : 08/12/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn Chỉnh sửa, Thiết lập CẤU HÌNH thông tin trường Quyền thao tác: Admin Để chỉnh sửa hoặc thiết lập cấu hình thông tin của trường, giờ hoạt động của trường, ta thực hiện theo các bước sau đây nhé: 1. Thông Tin Trường Bước 1: Chọn phần CẤU

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn thiết lập CẤU HÌNH THÔNG BÁO

Ngày : 02/12/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn thiết lập CẤU HÌNH THÔNG BÁO Quyền thao tác: Admin Để thiết lập cấu hình thông báo, ta thực hiện theo các bước sau đây nhé: Bước 1: Chọn phần Cấu Hình Bước 2: Chọn Thông Báo Bước 3: Bấm Bật/Tắt thông báoBước 4: Chỉnh sửa ngày, giờ phù

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách CẤU HÌNH thông tin thanh toán học phí

Ngày : 04/10/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách CẤU HÌNH thông tin thanh toán học phí Quyền thao tác: Admin Để cấu hình thông tin thanh toán học phí và các cấu hình khác trên hoá đơn. Ta thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào phần Cấu Hình Bước 2: Chọn mục Học Phí

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THIẾT LẬP THỜI LƯỢNG QUAN SÁT độ tập trung của trẻ

Ngày : 04/10/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THIẾT LẬP THỜI LƯỢNG QUAN SÁT độ tập trung của trẻ Quyền thao tác: Admin Ở các lớp học sẽ có các khoảng thời gian quan sát mức độ tập trung khác nhau, để chỉnh sửa và thiết lập thời lượng phù hợp, ta thực hiện theo các

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo