[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THIẾT LẬP THỜI LƯỢNG QUAN SÁT độ tập trung của trẻ

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THIẾT LẬP THỜI LƯỢNG QUAN SÁT độ tập trung của trẻ

Quyền thao tác: AdminỞ các lớp học sẽ có các khoảng thời gian quan sát mức độ tập trung khác nhau, để chỉnh sửa và thiết lập thời lượng phù hợp, ta thực hiện theo các bước sau đây:


Bước 1: Chọn phần Cấu Hình

Bước 2: Chọn mục Tính Năng

Bước 3: Chọn Độ Tập Trung


Bước 4: Tìm Lớp học

Bước 5: Chọn Khoảng thời gian áp dụng quan sát độ tập trung của trẻ

Bước 6: Chọn gạt sang phải để bật độ tập trung

Bước 7: Chọn XÁC NHẬN để bật độ tập trung


Lưu ý: Cho phép ẩn trang Độ tập trung khi tắt toàn bộ cấu hình Độ tập trung của tất cả các lớp


Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong thao tác chỉnh sửa thời lượng quan sát độ tập trung của trẻ. Sau đó các thầy cô có thể Cập Nhật Mức Độ Tập Trung của trẻ thông qua thời gian quan sát như đã chỉnh sửa.

ĐỘI NGŨ CÓ TÂM HUYẾT VỚI GIÁO DỤC MONTESSORI

Phạm Dương Trần

CEO

ThS. Trần Thị Thu Hoà

Cố vấn chuyên môn

Lê Quỳnh Phương​

Cố vấn chuyên môn

Lê Văn Vĩnh Hưng

Giám đốc kinh doanh

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí

Liên Hệ Tư Vấn

Contact Me on Zalo