Danh Mục

Học Phí (Quản Trị Viên)

[Web] – Hướng dẫn XÓA HÓA ĐƠN học phí mới tạo

Ngày : 15/02/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn XÓA HÓA ĐƠN học phí mới tạo Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Để xóa hóa đơn học phí mới tạo, ta làm theo các thao tác sau đây: Bước 1: Vào phần Trường Học Bước 2: Chọn mục Học Phí Bước 3: Tìm kiếm Tên trẻ cần xóa hóa đơn học

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn xem BÁO CÁO HỌC PHÍ tổng hợp của toàn trường

Ngày : 29/12/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn xem BÁO CÁO HỌC PHÍ tổng hợp của toàn trường Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Ở phần mục Báo Cáo Học Phí này, chúng ta có thể xem được toàn bộ tổng hợp của các Hoá Đơn Đã Thanh Toán và Hoá Đơn Chưa Thanh Toán của toàn trường,

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Hoá Đơn Học Phí mới tạo

Ngày : 05/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Hoá Đơn Học Phí mới tạo Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Chỉ có những hoá đơn đang ở trang thái MỚI TẠO và CHƯA ĐƯỢC GỬI đi thì mới được chỉnh sửa. Để chỉnh sửa, ta thực hiện các bước sau đây nhé: Bước 1: Vào phần

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Học Phí Cá Nhân của TRẺ

Ngày : 04/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Học Phí Cá Nhân của TRẺ Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Mỗi lớp sẽ có mức học phí thích hợp cho từng trẻ, nhưng đôi khi cũng có những trẻ ở trường hợp đặc biệt. Để thực hiện thao tác chỉnh sửa học phí của cá

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách CẤU HÌNH thông tin thanh toán học phí

Ngày : 04/10/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách CẤU HÌNH thông tin thanh toán học phí Quyền thao tác: Admin Để cấu hình thông tin thanh toán học phí và các cấu hình khác trên hoá đơn. Ta thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào phần Cấu Hình Bước 2: Chọn mục Học Phí

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn giáo viên cách Gửi Lời Nhắc Nhở khi HÓA ĐƠN QUÁ HẠN

Ngày : 30/09/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên cách Gửi Lời Nhắc Nhở khi HÓA ĐƠN QUÁ HẠN Quyền thao tác: Admin và Kế Toán Khi nhà trường đã gửi thông báo học phí, mà phụ huynh vẫn chưa thanh toán và trễ hạn, các thầy cô chỉ cần thao tác theo hướng dẫn sau, lập tức Tomia

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn các XÁC NHẬN hoá đơn khi phụ huynh đã THANH TOÁN

Ngày : 30/09/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn các XÁC NHẬN hoá đơn khi phụ huynh đã THANH TOÁN Quyền thao tác: Admin và Kế Toán Khi phụ huynh đã thanh toán xong học phí, thì chúng ta thực hiện các thao tác sau đây để lưu thông tin vào hệ thống nhé: Bước 1: Vào mục Trường Học  Bước 2:

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn cách GỬI HÓA ĐƠN mới tạo đến phụ huynh

Ngày : 30/09/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn cách GỬI HÓA ĐƠN mới tạo đến phụ huynh Quyền thao tác: Admin và Kế Toán Sau khi thầy cô Tạo Hoá Đơn Mới và Chỉnh Sửa Hoá Đơn hoàn chỉnh xong, thì ta sẽ bắt đầu thực hiện thao tác gửi hoá đơn đó đến phụ huynh nhé: Bước 1: Vào

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn nhà trường cách TẠO HÓA ĐƠN HỌC PHÍ hoàn chỉnh

Ngày : 30/09/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn nhà trường cách TẠO HÓA ĐƠN HỌC PHÍ hoàn chỉnh Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Một số ghi chú chung: – Ngày hóa đơn: Chọn ngày hóa đơn thuộc tháng nào thì hóa đơn sẽ được tạo cho tháng đó – Ngày gửi: Ngày hệ thống tự động

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo