Danh Mục

Học Phí (Quản Trị Viên)

[Web] – Hướng dẫn XÓA HÓA ĐƠN học phí mới tạo

Ngày : 15/02/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn XÓA HÓA ĐƠN học phí mới tạo Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Để xóa hóa đơn học phí mới tạo, ta làm theo các thao tác sau đây: Bước 1: Vào phần Trường Học Bước 2: Chọn mục Học Phí Bước 3: Tìm kiếm Tên của trẻ cần xóa hóa đơn

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn xem BÁO CÁO HỌC PHÍ tổng hợp của toàn trường

Ngày : 29/12/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn xem BÁO CÁO HỌC PHÍ tổng hợp của toàn trường Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Ở phần mục Báo Cáo Học Phí này, chúng ta có thể xem được toàn bộ tổng hợp của các Hoá Đơn Đã Thanh Toán và Hoá Đơn Chưa Thanh Toán của toàn trường,

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Hoá Đơn Học Phí mới tạo

Ngày : 05/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Hoá Đơn Học Phí mới tạo Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Chỉ có những hoá đơn đang ở trang thái MỚI TẠO và CHƯA ĐƯỢC GỬI đi thì mới được chỉnh sửa. Để chỉnh sửa, ta thực hiện các bước sau đây nhé: Bước 1: Vào phần

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Học Phí Cá Nhân của TRẺ

Ngày : 04/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Học Phí Cá Nhân của TRẺ Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Mỗi lớp sẽ có mức học phí thích hợp cho từng trẻ, nhưng đôi khi cũng có những trẻ ở trường hợp đặc biệt. Để thực hiện thao tác chỉnh sửa học phí của cá

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách CẤU HÌNH thông tin thanh toán học phí

Ngày : 04/10/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách CẤU HÌNH thông tin thanh toán học phí Quyền thao tác: Admin Để cấu hình thông tin thanh toán học phí và các cấu hình khác trên hoá đơn. Ta thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào phần Cấu Hình Bước 2: Chọn mục Học Phí

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn giáo viên cách Gửi Lời Nhắc Nhở khi HÓA ĐƠN QUÁ HẠN

Ngày : 30/09/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên cách Gửi Lời Nhắc Nhở khi HÓA ĐƠN QUÁ HẠN Quyền thao tác: Admin và Kế Toán Khi nhà trường đã gửi thông báo học phí, mà phụ huynh vẫn chưa thanh toán và trễ hạn, các thầy cô chỉ cần thao tác theo hướng dẫn sau, lập tức Tomia

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo

Liên Hệ Tư Vấn