Danh Mục

Cấu Hình (Quản Trị Viên)

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn SỬ DỤNG CẤU HÌNH CHĂM SÓC

Ngày : 11/04/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn SỬ DỤNG CẤU HÌNH CHĂM SÓC Quyền thao tác: Admin B Để chỉnh sửa cấu hình Chăm Sóc, ta thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Chọn Cấu Hình Bước 2: Chọn mục Tính Năng Bước 3: Chọn Chăm Sóc G Bước 4: Chỉnh sửa giờ

ĐỌC THÊM

[WEB – ADMIN PORTAL] – Hướng dẫn CẤP LẠI MẬT KHẨU cho người dùng

Ngày : 10/03/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn CẤP LẠI MẬT KHẨU cho người dùng Quyền thao tác: Admin Ghi chú: Admin không được tự cấp lại mật khẩu cho chính mình Để CẤP LẠI MẬT KHẨU cho người dùng, ta thực hiện các thao tác sau đây nhé Bước 1: Vào Cấu Hình Bước 2: Chọn Tài

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Thông Tin Tài Khoản Email người dùng toàn trường

Ngày : 28/12/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Thông Tin Tài Khoản Email người dùng toàn trường Quyền thao tác: Admin Mọi thông tin tài khoản người dùng toàn trường gồm: Admin, Giáo viên, Nhân viên, Phụ huynh… đều được lưu ở mục Cấu Hình trên hệ thống. Để quan sát và chỉnh sửa

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn TẠO TÀI KHOẢN Nhân Viên

Ngày : 28/12/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn TẠO TÀI KHOẢN Nhân Viên Quyền thao tác: Admin Trên hệ thống sẽ phân chia ra 4 quyền Nhân Viên, gồm: Nhân viên điểm danh: Điểm danh, Báo cáo điểm danh Kế toán: Quản lý các trang Học phí Nhân viên phát hành thông báo: Các trang thông

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn Chỉnh sửa, Thiết lập CẤU HÌNH thông tin trường

Ngày : 08/12/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn Chỉnh sửa, Thiết lập CẤU HÌNH thông tin trường Quyền thao tác: Admin Để chỉnh sửa hoặc thiết lập cấu hình thông tin của trường, giờ hoạt động của trường, ta thực hiện theo các bước sau đây nhé: 1. Thông Tin Trường Bước 1: Chọn phần CẤU

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn thiết lập CẤU HÌNH THÔNG BÁO

Ngày : 02/12/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn thiết lập CẤU HÌNH THÔNG BÁO Quyền thao tác: Admin Để thiết lập cấu hình thông báo, ta thực hiện theo các bước sau đây nhé: Bước 1: Chọn phần Cấu Hình Bước 2: Chọn Thông Báo Bước 3: Bấm Bật/Tắt thông báoBước 4: Chỉnh sửa ngày, giờ phù

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn XEM và PHỤC HỒI thông tin trẻ đã lưu trữ

Ngày : 07/11/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn XEM và PHỤC HỒI thông tin trẻ đã lưu trữ Quyền thao tác: Admin Để phục hồi thông tin trẻ đã lưu trữ, ta thực hiện theo các bước sau đây nhé: Bước 1: Vào mục Cấu Hình Bước 2: Vào menu Lưu Trữ Bước 3: Bấm vào icon Phục Hồi Bước

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách LƯU TRỮ thông tin trẻ

Ngày : 04/11/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách LƯU TRỮ thông tin trẻ Quyền thao tác: Admin Mục đích của việc lưu trữ nhằm để giữ nguyên thông tin trẻ trên hệ thống và không bị tính phí dựa trên các thỏa thuận giữa phần mềm quản lý mầm non TOMIA và nhà trường về

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách CẤU HÌNH thông tin thanh toán học phí

Ngày : 04/10/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách CẤU HÌNH thông tin thanh toán học phí Quyền thao tác: Admin Để cấu hình thông tin thanh toán học phí và các cấu hình khác trên hoá đơn. Ta thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào phần Cấu Hình Bước 2: Chọn mục Học Phí

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THIẾT LẬP THỜI LƯỢNG QUAN SÁT độ tập trung của trẻ

Ngày : 04/10/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THIẾT LẬP THỜI LƯỢNG QUAN SÁT độ tập trung của trẻ Quyền thao tác: Admin Ở các lớp học sẽ có các khoảng thời gian quan sát mức độ tập trung khác nhau, để chỉnh sửa và thiết lập thời lượng phù hợp, ta thực hiện theo các

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo

Liên Hệ Tư Vấn