[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM LỚP MỚI vào hệ thống

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM LỚP MỚI vào hệ thống

Quyền thao tác: Admin
Để thêm Lớp mới vào hệ thống, Admin có thể thực hiện các bước sau đây:


Bước 1: Vào mục Trường Học

Bước 2: Vào menu Lớp Học

Bước 3: Bấm THÊM LỚP HỌC

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin của lớp đó

Bước 5: Bấm Thêm để tạo lớp mới

Bước 6: Cập nhật học phí lớp học

Bước 7: THÊM các khoản phí khác

Bước 8: Điền thông tin khoản phí khác và chỉnh đơn vị

Bước 9: Bấm LƯU

Sau khi lưu, bạn sẽ thấy lớp mới được hiển thị trong trang Lớp Học của trường.

ĐỘI NGŨ CÓ TÂM HUYẾT VỚI GIÁO DỤC MONTESSORI

Phạm Dương Trần

CEO

ThS. Trần Thị Thu Hoà

Cố vấn chuyên môn

Lê Quỳnh Phương​

Cố vấn chuyên môn

Lê Văn Vĩnh Hưng

Giám đốc kinh doanh

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí

Liên Hệ Tư Vấn

Contact Me on Zalo