Thẻ

thêm lớp

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM LỚP MỚI vào hệ thống

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM LỚP MỚI vào hệ thống Quyền thao tác: Admin Để thêm Lớp mới vào hệ thống, Admin có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Vào menu Lớp Học Bước 3: Bấm THÊM LỚP HỌC Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin của lớp

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo