[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn nhà trường xuất file dữ liệu giáo viên và trẻ

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn nhà trường xuất file dữ liệu giáo viên và trẻ


Quyền thao tác: Admin
1. Xuất file dữ liệu Giáo viên:


1.1. Xuất file dữ liệu Giáo viên toàn trường

Để thực hiện thao tác xuất file dữ liệu giáo viên toàn trường chúng ta tiến hành các bước sau:

Bước 1: Vào mục Trường Học

Bước 2: Vào menu Giáo Viên


Bước 3: Bấm XUẤT DỮ LIỆU


Sau đó file dữ liệu Giáo viên sẽ được xuất ra đầy đủ như sau:


1.2. Xuất file dữ liệu Giáo viên theo Lớp học:


Để thực hiện thao tác xuất file dữ liệu Giáo viên theo Lớp học chúng ta tiến hành các bước sau:


Bước 1: Vào mục Trường Học

Bước 2: Vào menu Giáo Viên

Bước 3: Chọn Lớp học

Bước 4: Bấm XUẤT DỮ LIỆU

Sau đó file dữ liệu Giáo viên theo Lớp học sẽ được xuất ra đầy đủ như sau:2. Xuất file dữ liệu Trẻ:


2.1. Xuất file dữ liệu Trẻ toàn trường:


Để thực hiện thao tác xuất file dữ liệu Trẻ toàn trường chúng ta tiến hành các bước sau:

Bước 1: Vào mục TRƯỜNG HỌC

Bước 2: Vào menu TRẺ


Bước 3: Bấm XUẤT DỮ LIỆU


Sau đó file dữ liệu Trẻ bao gồm cả trẻ hoạt động và trẻ lưu trữ sẽ được xuất ra đầy đủ như sau:


2.2 Xuất file dữ liệu Trẻ theo Lớp học:


Để thực hiện thao tác xuất file dữ liệu Trẻ theo Lớp học chúng ta tiến hành các bước sau:


Bước 1: Vào mục TRƯỜNG HỌC

Bước 2: Vào menu TRẺ

Bước 3: Chọn Lớp học

Bước 4: Bấm XUẤT DỮ LIỆU

Sau đó file dữ liệu Trẻ theo Lớp học sẽ được xuất ra đầy đủ như sau:2.3. Xuất dữ liệu trẻ đã lưu trữ:


Để thực hiện thao tác xuất file dữ liệu Trẻ đã lưu trữ chúng ta tiến hành các bước sau:

Bước 1: Chọn mục Cấu Hình

Bước 2: Chọn menu Lưu Trữ

Bước 3: Bấm XUẤT DỮ LIỆU

Sau đó file dữ liệu trẻ đã lưu trữ sẽ được xuất ra đầy đủ như sau:Vậy là chúng ta đã xuất file dữ liệu giáo viên và trẻ thành công.

Hệ thống quản lý trường học Tomia - Phần mềm quản lý trường mầm non hàng đầu trong công tác trao đổi thông tin đa chiều giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh; tiết kiệm thời gian và công sức nhờ vào sổ liên lạc điện tử, giáo án chi tiết và cập nhật thông tin nhanh chóng. Liên hệ ngay với Tomia để trải nghiệm nhé!

ĐỘI NGŨ CÓ TÂM HUYẾT VỚI GIÁO DỤC MONTESSORI

Phạm Dương Trần

CEO

ThS. Trần Thị Thu Hoà

Cố vấn chuyên môn

Lê Quỳnh Phương​

Cố vấn chuyên môn

Lê Văn Vĩnh Hưng

Giám đốc kinh doanh

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí

Liên Hệ Tư Vấn

Contact Me on Zalo