Thẻ

xuất dữ liệu

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn nhà trường xuất file dữ liệu giáo viên và trẻ

Ngày : 10/10/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn nhà trường xuất file dữ liệu giáo viên và trẻ Quyền thao tác: Admin 1. Xuất file dữ liệu Giáo viên: 1.1. Xuất file dữ liệu Giáo viên toàn trường Để thực hiện thao tác xuất file dữ liệu giáo viên toàn trường chúng ta tiến hành các

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo