Thẻ

trao đổi

Tổng kết cuối năm nhẹ tênh!

Ngày : 25/04/2024

Tác giả :

Một năm học sôi động sắp trôi qua, hòa trong tiếng ve rộn rã sẽ là không khí ngập tràn cảm xúc của lễ tổng kết, cũng là lúc các thầy cô đang phải dồn hết sức lực chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh cuối năm. Khi tạo ra một sản phẩm giáo dục,

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ

Ngày : 11/04/2024

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ Để hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác như sau: Bước 1: Chọn trẻ Bước 2: Chọn Trao đổi Bước 3: Chọn trao đổi cần hủy nhắc nhở dặn thuốc Bước 4:

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ

Ngày : 11/04/2024

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ Để hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn Trao Đổi Bước 2: Chọn tin nhắn cần hủy dặn thuốc Bước 3: Chọn HỦY NHẮC NHỞ

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng cho trẻ Để hủy báo vắng cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây:Bước 1: Chọn trẻ Bước 2: Chọn Trao đổi Bước 3: Chọn trao đổi cần hủy báo vắng Bước 4: Chọn HỦY Bước 5: Chọn XÁC NHẬN

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ Để xác nhận hoặc hủy báo vắng của trẻ, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn lớp Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Trao đổi Bước 4: Chọn trao

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ Quyền thao tác: Admin, Giáo viên Để xác nhận hoặc hủy báo vắng cho trẻ, ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn Trao đổi Bước 2: Chọn trao đổi cần xác nhận hoặc hủy báo vắng Bước 3: Chọn XÁC NHẬN để

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 26/03/2024

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ Phụ huynh có thể báo vắng cho trẻ trước nếu có kế hoạch cho trẻ nghỉ học trong tương lai thông qua phần trao đổi báo vắng. Tiền ăn những ngày trẻ vắng mặt sẽ được hệ thống tự động khấu

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 26/03/2024

Tác giả :

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ Phụ huynh có thể báo vắng cho trẻ trước nếu có kế hoạch cho trẻ nghỉ học trong tương lai thông qua phần trao đổi báo vắng. Tiền ăn những ngày trẻ vắng mặt sẽ được hệ thống tự động khấu

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo trao đổi dặn thuốc với nhắc nhở lặp lại

Ngày : 19/12/2023

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo trao đổi dặn thuốc với nhắc nhở lặp lại Quyền thao tác: Phụ huynh Để tạo trao đổi dặn thuốc, phụ huynh thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn Trẻ cần tạo trao đổi dặn thuốc Bước 2: Chọn mục Trao đổi Bước 3: Bấm

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên hủy nhắc nhở thuốc hoặc đánh dấu đã thực hiện

Ngày : 19/12/2023

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên hủy nhắc nhở thuốc hoặc đánh dấu đã thực hiện Quyền thao tác: Giáo viên Ghi chú: Quyền thao tác dành cho giáo viên chính, nhà trường có thể cấu hình cho phép giáo viên hỗ trợ được đánh dấu đã uống thuốc cho trẻĐể hủy nhắc nhở

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo