Thẻ

thư viện

[App Teacher] – Hướng dẫn xem số lượt xem từ phụ huynh ở hoạt động, thư viện, bảng thông tin

Ngày : 20/12/2023

Tác giả :

[App Teacher] – Hướng dẫn xem lượt xem từ phụ huynh ở hoạt động, thư viện, bảng thông tin Để xem số lượt xem từ phụ huynh, ta thực hiện các bước sau: 1. Xem số lượt xem ở hoạt động Bước 1: Chọn Lớp Bước 2: Lướt xem số lượt xem ở phần hoạt động

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn xem số lượt xem từ phụ huynh ở hoạt động, thư viện, bảng thông tin

Ngày : 19/12/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn xem số lượt view từ phụ huynh ở hoạt động, thư viện, bảng thông tin Quyền thao tác: Admin, Giáo viên Để xem số lượt xem từ phụ huynh, ta thực hiện các bước sau: 1. Xem số lượt xem ở hoạt độngBước 1: Chọn mục Hoạt Động Bước 2: Chọn

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – HƯỚNG DẪN TẢI XUỐNG HOẶC CHIA SẺ HÌNH ẢNH TRONG THƯ VIỆN

Ngày : 18/10/2022

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn TẢI XUỐNG hoặc CHIA SẺ hình ảnh trong thư viện Để tải xuống hoặc chia sẻ hình ảnh, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn LỚP Bước 2: Bấm vào mục THƯ VIỆN Bước 3: Chọn vào Album Bước 4: Chọn ảnh mà thầy cô

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn THÊM HÌNH ẢNH vào album

Ngày : 17/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn THÊM HÌNH ẢNH vào album Quyền thao tác Admin Giáo viên Để Thêm hình ảnh vào album, ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Vào mục Thư Viện Bước 2: Chọn LỚP Bước 3: Chọn ALBUM Bước 4: Bấm UPLOAD Bước 5: Thêm ảnh cần tải lên Mọi vấn đề, thông tin còn thắc mắc, quý

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn XOÁ HÌNH ẢNH trong album

Ngày : 17/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn XOÁ HÌNH ẢNH trong album Quyền thao tác Admin Giáo viên Để Xóa hình ảnh trong Album, ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Thư Viện Bước 2: Chọn LỚP Bước 3: Chọn ALBUM Bước 4: Chọn hình hoặc chuỗi hình cần xoá Bước 5: Bấm XOÁ Bước 6: Bấm XÁC NHẬN

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn XOÁ ALBUM hình ảnh trong thư viện

Ngày : 17/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn XOÁ ALBUM hình ảnh trong thư viện Quyền thao tác Admin Giáo viên Để Xóa Album hình ảnh trong thư viện, ta có thể thực hiện các bước sau: Bước 1: Vào mục Thư Viện Bước 2: Chọn LỚP Bước 3: Rê chuột đến album cần xoá Bước 4: Chọn vào icon THÙNG RÁC Bước 5: Bấm XÁC

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn THÊM HÌNH ẢNH vào album

Ngày : 10/10/2022

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn THÊM HÌNH ẢNH VÀO ALBUM Để thêm hình ảnh vào Album, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn LỚP Bước 2: Bấm vào mục THƯ VIỆN Bước 3: Chọn Album cần thêm ảnh Bước 4: Bấm vào icon máy ảnh ở bên dưới góc phải

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn XOÁ HÌNH ẢNH trong album

Ngày : 10/10/2022

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn XÓA HÌNH ẢNH TRONG ALBUM Để xóa hình ảnh trong Album, giáo viên có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn LỚP Bước 2: Bấm vào mục THƯ VIỆN Bước 3: Bấm vào ALBUM Bước 4: Bấm vào nút tròn Bước 5: Chọn ẢNH cần xoá Ghi chú: Ta có

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn XOÁ ALBUM ẢNH

Ngày : 10/10/2022

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn XÓA ALBUM ẢNH Để xóa Album ảnh, giáo viên có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn LỚP Bước 2: Bấm vào mục THƯ VIỆN Bước 3: Bấm vào nút tròn Bước 4: Chọn Album cần xoá Ghi chú: Ta có thể rút gọn 2 bước này bằng cách

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn gắn thẻ TRẺ vào album ảnh

Ngày : 06/10/2022

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn gắn thẻ TRẺ VÀO ALBUM ẢNH Để gắn thẻ trẻ vào album ảnh, ta có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn LỚP phù hợp để tạo album mới Bước 2: Bấm vào mục THƯ VIỆN Bước 3: Bấm vào Album cần gắn thẻ trẻ Bước 4: Bấm vào

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo

Liên Hệ Tư Vấn