Thẻ

học phí

[Web] – Hướng dẫn hủy hóa đơn học phí

Ngày : 12/06/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn hủy hóa đơn học phí Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Để hủy hóa đơn học phí mới tạo hoặc đã gửi, nhà trường thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn Báo Cáo Bước 2: Chọn Học Phí Bước 3: Chọn Hóa Đơn Chưa Thanh Toán Bước 4:

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử

Ngày : 07/03/2024

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Để xuất hóa đơn điện tử, ta thực hiện các thao tác sau đây: Cách 1: Xuất hóa đơn từ Báo cáo Học phí Bước 1: Vào mục Báo Cáo Bước 2: Chọn mục Học

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn nhà trường tải và in hóa đơn học phí của trẻ

Ngày : 18/10/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn nhà trường tải và in hóa đơn học phí của trẻ Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Để thực hiện thao tác tải và in hóa đơn học phí của trẻ chúng ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Chọn menu Học

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CẬP NHẬT HỌC PHÍ cho lớp học và áp dụng các khoản phí riêng cho từng trẻ

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CẬP NHẬT HỌC PHÍ cho lớp học và áp dụng các khoản phí riêng cho từng trẻ Quyền thao tác: Admin; Nhân viên Kế toán Để Cập nhật học phí cho lớp học, ta có thể thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Vào menu Lớp

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn XÓA HÓA ĐƠN học phí mới tạo

Ngày : 15/02/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn XÓA HÓA ĐƠN học phí mới tạo Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Để xóa hóa đơn học phí mới tạo, ta làm theo các thao tác sau đây: Bước 1: Vào phần Trường Học Bước 2: Chọn mục Học Phí Bước 3: Tìm kiếm Tên trẻ cần xóa hóa đơn học

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn xem BÁO CÁO HỌC PHÍ tổng hợp của toàn trường

Ngày : 29/12/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn xem BÁO CÁO HỌC PHÍ tổng hợp của toàn trường Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Ở phần mục Báo Cáo Học Phí này, chúng ta có thể xem được toàn bộ tổng hợp của các Hoá Đơn Đã Thanh Toán và Hoá Đơn Chưa Thanh Toán của toàn trường,

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh cách XEM CHI TIẾT HOÁ ĐƠN HỌC PHÍ

Ngày : 19/10/2022

Tác giả :

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh cách XEM CHI TIẾT HÓA ĐƠN HỌC PHÍ Quyền thao tác: Phụ Huynh Để xem chi tiết hóa đơn học phí, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn TRẺ Bước 2: Chọn mục KHÁC Bước 3: Chọn mục HỌC PHÍ Bước 4: Để

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Hoá Đơn Học Phí mới tạo

Ngày : 05/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Hoá Đơn Học Phí mới tạo Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Chỉ có những hoá đơn đang ở trang thái MỚI TẠO và CHƯA ĐƯỢC GỬI đi thì mới được chỉnh sửa. Để chỉnh sửa, ta thực hiện các bước sau đây nhé: Bước 1: Chọn Trường

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Học Phí Cá Nhân của TRẺ

Ngày : 04/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Học Phí Cá Nhân của TRẺ Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Mỗi lớp sẽ có mức học phí thích hợp cho từng trẻ, nhưng đôi khi cũng có những trẻ ở trường hợp đặc biệt. Để thực hiện thao tác chỉnh sửa học phí của cá

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách CẤU HÌNH thông tin thanh toán học phí

Ngày : 04/10/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách CẤU HÌNH thông tin thanh toán học phí Quyền thao tác: Admin Để cấu hình thông tin thanh toán học phí và các cấu hình khác trên hoá đơn. Ta thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào phần Cấu Hình Bước 2: Chọn mục Học Phí

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo