Thẻ

báo vắng

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng cho trẻ Để hủy báo vắng cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây:Bước 1: Chọn trẻ Bước 2: Chọn Trao đổi Bước 3: Chọn trao đổi cần hủy báo vắng Bước 4: Chọn HỦY Bước 5: Chọn XÁC NHẬN

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng của trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng của trẻ Để hủy báo vắng của trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn Trao Đổi Bước 2: Chọn trao đổi cần hủy báo vắng Bước 3: Chọn HỦY Bước 4: Chọn XÁC NHẬN để

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ Để xác nhận hoặc hủy báo vắng của trẻ, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn lớp Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Trao đổi Bước 4: Chọn trao

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ Quyền thao tác: Admin, Giáo viên Để xác nhận hoặc hủy báo vắng cho trẻ, ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn Trao đổi Bước 2: Chọn trao đổi cần xác nhận hoặc hủy báo vắng Bước 3: Chọn XÁC NHẬN để

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 26/03/2024

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ Phụ huynh có thể báo vắng cho trẻ trước nếu có kế hoạch cho trẻ nghỉ học trong tương lai thông qua phần trao đổi báo vắng. Tiền ăn những ngày trẻ vắng mặt sẽ được hệ thống tự động khấu

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 26/03/2024

Tác giả :

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ Phụ huynh có thể báo vắng cho trẻ trước nếu có kế hoạch cho trẻ nghỉ học trong tương lai thông qua phần trao đổi báo vắng. Tiền ăn những ngày trẻ vắng mặt sẽ được hệ thống tự động khấu

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo