Thẻ

báo vắng

[WEB – PARENT PORTAL] – Hướng dẫn phụ huynh nhắn tin, tạo trao đổi với nhà trường

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[WEB – PARENT PORTAL] – Hướng dẫn phụ huynh nhắn tin, tạo trao đổi với nhà trường Quyền thao tác: Phụ Huynh Lưu ý: Mỗi tin nhắn chỉ có thể gửi tối đa 10 hình Phụ huynh nhắn tin với nhà trường để trao đổi những thông tin về trẻ, cần thực hiện theo các

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo

Liên Hệ Tư Vấn