Danh Mục

Trường Học (Quản Trị Viên)

[Web] – Hướng dẫn TẠO THỰC ĐƠN HÀNG TUẦN cho nhà trường

Ngày : 10/04/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn TẠO THỰC ĐƠN HÀNG TUẦN cho nhà trường Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Chăm Sóc Để tạo một thực đơn mới hàng tuần cho nhà trường, chúng ta thực hiện theo các bước sau đây nhé: Lưu ý: Mỗi tuần chỉ có 1 thực đơn được tạo Bước 1: Vào mục TRƯỜNG

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CẬP NHẬT HỌC PHÍ cho lớp học

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CẬP NHẬT HỌC PHÍ cho lớp học Quyền thao tác: Admin; Nhân viên Kế toán Để Cập nhật học phí cho lớp học, ta có thể thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Vào menu Lớp Học Bước 3: Bấm trực tiếp vào TÊN LỚP HỌC cần

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM LỚP MỚI vào hệ thống

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM LỚP MỚI vào hệ thống Quyền thao tác: Admin Để thêm Lớp mới vào hệ thống, Admin có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Vào menu Lớp Học Bước 3: Bấm THÊM LỚP HỌC Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin của lớp

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA thông tin của LỚP HỌC

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA thông tin của LỚP HỌC Quyền thao tác: Admin Ghi chú: Mỗi lớp chỉ được 5 giáo viên Để chỉnh sửa thông tin của lớp học, Admin có thể thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Vào menu Lớp Học Bước

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn TẠO TÀI KHOẢN Nhân Viên

Ngày : 28/12/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn TẠO TÀI KHOẢN Nhân Viên Quyền thao tác: Admin Trên hệ thống sẽ phân chia ra 4 quyền Nhân Viên, gồm: Nhân viên điểm danh: Điểm danh, Báo cáo điểm danh Kế toán: Quản lý các trang Học phí Nhân viên phát hành thông báo: Các trang thông

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn Chỉnh sửa, Thiết lập CẤU HÌNH thông tin trường

Ngày : 08/12/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn Chỉnh sửa, Thiết lập CẤU HÌNH thông tin trường Quyền thao tác: Admin Để chỉnh sửa hoặc thiết lập cấu hình thông tin của trường, giờ hoạt động của trường, ta thực hiện theo các bước sau đây nhé: 1. Thông Tin Trường Bước 1: Chọn phần CẤU

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo

Liên Hệ Tư Vấn