Danh Mục

Trường Học (Quản Trị Viên)

[Web] – Hướng dẫn TẠO THỰC ĐƠN HÀNG TUẦN cho nhà trường

Ngày : 10/04/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn TẠO THỰC ĐƠN HÀNG TUẦN cho nhà trường Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Chăm Sóc Để tạo một thực đơn mới hàng tuần cho nhà trường, chúng ta thực hiện theo các bước sau đây nhé: Lưu ý: Mỗi tuần chỉ có 1 thực đơn được tạo Bước 1: Vào mục TRƯỜNG

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CẬP NHẬT HỌC PHÍ cho lớp học và áp dụng các khoản phí riêng cho từng trẻ

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CẬP NHẬT HỌC PHÍ cho lớp học và áp dụng các khoản phí riêng cho từng trẻ Quyền thao tác: Admin; Nhân viên Kế toán Để Cập nhật học phí cho lớp học, ta có thể thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Vào menu Lớp

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM LỚP MỚI vào hệ thống

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM LỚP MỚI vào hệ thống Quyền thao tác: Admin Để thêm Lớp mới vào hệ thống, Admin có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Vào menu Lớp Học Bước 3: Bấm THÊM LỚP HỌC Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin của lớp

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA thông tin của LỚP HỌC

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA thông tin của LỚP HỌC Quyền thao tác: Admin Ghi chú: Mỗi lớp chỉ được 5 giáo viên Để chỉnh sửa thông tin của lớp học, Admin có thể thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Vào menu Lớp Học Bước

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM TÀI KHOẢN người dùng

Ngày : 28/12/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM TÀI KHOẢN người dùng Quyền thao tác: Admin Hệ thống sẽ phân chia ra 4 quyền Nhân Viên, gồm: Để tạo tài khoản người dùng mới, ta thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Chọn Cấu Hình Bước 2: Chọn Tài Khoản Bước 3: Chọn

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn Chỉnh sửa, Thiết lập CẤU HÌNH thông tin trường

Ngày : 08/12/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn Chỉnh sửa, Thiết lập CẤU HÌNH thông tin trường Quyền thao tác: Admin Để chỉnh sửa hoặc thiết lập cấu hình thông tin của trường, giờ hoạt động của trường, ta thực hiện theo các bước sau đây nhé: 1. Thông Tin Trường Bước 1: Chọn phần CẤU

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn xem Chi Tiết thông tin của TRẺ

Ngày : 18/11/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn xem Chi Tiết thông tin của TRẺ Quyền thao tác: Admin và Giáo viên Sau đây hệ thống quản lý trường mầm non Tomia sẽ giới thiệu cụ thể về trang thông tin chi tiết cá nhân của trẻ. 1. Hồ Sơ Ở trang này sẽ có các thông tin cá nhân của

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn TẠO THÔNG BÁO mới trên Bảng Thông Tin

Ngày : 07/11/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn TẠO THÔNG BÁO mới trên Bảng Thông Tin Quyền thao tác: Admin và Nhân Viên Thông Báo Lưu ý: Chỉ có Admin có quyền xóa thông báo của trường Để tạo một thông báo mới trên Bảng Thông Tin trường, ta thực hiện theo các bước sau đây nhé: Bước 1: Chọn Trường

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách THÊM và BỔ SUNG Thông Tin Phụ Huynh của trẻ

Ngày : 30/09/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cách THÊM và BỔ SUNG Thông Tin Phụ Huynh của trẻ Quyền thao tác: Admin Để thêm hoặc bổ sung thông tin của phụ huynh, ta thực hiện các bước sau đây nhé: Ghi chú: – 1 hồ sơ trẻ chỉ được 2 tài khoản phụ huynh quan

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn nhà trường cách THÊM TRẺ MỚI vào hệ thống

Ngày : 30/09/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn nhà trường cách THÊM TRẺ MỚI vào hệ thống Quyền thao tác: Admin Khi phụ huynh đến đăng ký nhập học cho con, thầy cô sẽ thêm thông tin mới của trẻ vào hệ thống. Để thêm thông tin, ta thực hiện các bước sau đây nhé: Ghi

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo