Danh Mục

Dành Cho Nhà Trường

Tổng hợp các mẫu báo cáo học tập hiện có tại TOMIA

Ngày : 11/04/2024

Tác giả :

Tổng hợp các mẫu báo cáo học tập hiện có tại TOMIA Nhằm hỗ trợ nhà trường dễ dàng cập nhật tình hình học tập của trẻ đến với phụ huynh, Hệ thống quản lý trường học TOMIA đã và đang cung cấp những mẫu báo cáo học tập với đầy đủ thông tin và

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn chuyển lớp cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn chuyển lớp cho trẻ Quyền thao tác: Admin Để chuyển lớp cho trẻ, Admin thực hiện các thao tác sau: Bước 1: Chọn Trường Học Bước 2: Chọn Trẻ Bước 3: Tìm tên trẻ cần chuyển lớp hoặc lọc theo lớp Bước 4: Chọn tên hoặc ảnh đại

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ Để xác nhận hoặc hủy báo vắng của trẻ, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn lớp Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Trao đổi Bước 4: Chọn trao

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng Quyền thao tác: Admin; Giáo viên; Nhân viên Để xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng, ta thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Trang Bảng Tin sẽ hiển thị danh sách sinh nhật trẻ và nhân viên trong tháng hiện

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng Để xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây nhé: Bước 1: Chọn lớp Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Danh sách trẻ Bước 4:

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ Quyền thao tác: Admin, Giáo viên Để xác nhận hoặc hủy báo vắng cho trẻ, ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn Trao đổi Bước 2: Chọn trao đổi cần xác nhận hoặc hủy báo vắng Bước 3: Chọn XÁC NHẬN để

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn tạo văn bản tự động cho hoạt động bằng AI

Ngày : 27/03/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn tạo văn bản tự động cho hoạt động bằng AI Lưu ý: Giáo viên chính có thể đăng hoạt động trực tiếp cho lớp Hoạt động được đăng bởi giáo viên hỗ trợ cần được giáo viên chính của lớp đó hoặc admin phê duyệt mới được hiển thị

ĐỌC THÊM

[Web – Teacher Portal] – Hướng dẫn tạo báo cáo mở rộng

Ngày : 27/03/2024

Tác giả :

[Web – Teacher Portal] – Hướng dẫn tạo báo cáo mở rộng Quyền thao tác: Admin, Giáo Viên Để tạo báo cáo mở rộng, ta thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Vào Báo Cáo Bước 2: Chọn Mở Rộng Bước 3: Chọn TẠO BÁO CÁO Bước 4: Chọn thông tin Lớp học, Trẻ,

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn nhà trường cấu hình ngày nghỉ

Ngày : 26/03/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn nhà trường cấu hình ngày nghỉ Quyền thao tác: Admin Danh sách các ngày nghỉ lễ trong năm theo quy định của Nhà nước đã được hệ thống cập nhật sẵn nhằm hỗ trợ việc trừ tiền ăn tự động. Nhà trường có thể xem/sửa/xoá danh sách này trong mục Cấu Hình,

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xem lại lịch sử điểm danh của bản thân trên App 

Ngày : 21/03/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xem lại lịch sử điểm danh của bản thân trên App  Để xem lại lịch sử điểm danh của bản thân, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn 3 dấu gạch ngang Bước 2: Chọn mục Lịch sử điểm

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo

Liên Hệ Tư Vấn