Danh Mục

Dành Cho Nhà Trường

[Web] – Hướng dẫn hủy hóa đơn học phí

Ngày : 12/06/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn hủy hóa đơn học phí Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Để hủy hóa đơn học phí mới tạo hoặc đã gửi, nhà trường thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn Báo Cáo Bước 2: Chọn Học Phí Bước 3: Chọn Hóa Đơn Chưa Thanh Toán Bước 4:

ĐỌC THÊM

Cách tối ưu hóa dung lượng lưu trữ trên Tomia

Ngày : 08/05/2024

Tác giả :

1. Chính sách dung lượng của Tomia – Tuỳ vào số lượng trẻ (thuê bao) mà nhà trường đăng ký, Tomia sẽ cung cấp gói dung lượng phù hợp, từ 500MB/trẻ đến Không giới hạn dung lượng, cụ thể như sau:   + Gói Hỗ Trợ: 500MB/trẻ   + Gói Đồng Hành và Gói Tiện

ĐỌC THÊM

Tổng hợp các mẫu báo cáo học tập hiện có tại TOMIA

Ngày : 11/04/2024

Tác giả :

Tổng hợp các mẫu báo cáo học tập hiện có tại TOMIA Nhằm hỗ trợ nhà trường dễ dàng cập nhật tình hình học tập của trẻ đến với phụ huynh, Hệ thống quản lý trường học TOMIA đã và đang cung cấp những mẫu báo cáo học tập với đầy đủ thông tin và

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn chuyển lớp cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn chuyển lớp cho trẻ Quyền thao tác: Admin Để chuyển lớp cho trẻ, Admin thực hiện các thao tác sau: Bước 1: Chọn Trường Học Bước 2: Chọn Trẻ Bước 3: Tìm tên trẻ cần chuyển lớp hoặc lọc theo lớp Bước 4: Chọn tên hoặc ảnh đại

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ Để xác nhận hoặc hủy báo vắng của trẻ, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn lớp Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Trao đổi Bước 4: Chọn trao

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng Quyền thao tác: Admin; Giáo viên; Nhân viên Để xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng, ta thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Trang Bảng Tin sẽ hiển thị danh sách sinh nhật trẻ và nhân viên trong tháng hiện

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng Để xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây nhé: Bước 1: Chọn lớp Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Danh sách trẻ Bước 4:

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ Quyền thao tác: Admin, Giáo viên Để xác nhận hoặc hủy báo vắng cho trẻ, ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn Trao đổi Bước 2: Chọn trao đổi cần xác nhận hoặc hủy báo vắng Bước 3: Chọn XÁC NHẬN để

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn tạo văn bản tự động cho hoạt động bằng AI

Ngày : 27/03/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn tạo văn bản tự động cho hoạt động bằng AI Lưu ý: Giáo viên chính có thể đăng hoạt động trực tiếp cho lớp Hoạt động được đăng bởi giáo viên hỗ trợ cần được giáo viên chính của lớp đó hoặc admin phê duyệt mới được hiển thị

ĐỌC THÊM

[Web – Teacher Portal] – Hướng dẫn tạo báo cáo mở rộng

Ngày : 27/03/2024

Tác giả :

[Web – Teacher Portal] – Hướng dẫn tạo báo cáo mở rộng Quyền thao tác: Admin, Giáo Viên Để tạo báo cáo mở rộng, ta thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Vào Báo Cáo Bước 2: Chọn Mở Rộng Bước 3: Chọn TẠO BÁO CÁO Bước 4: Chọn thông tin Lớp học, Trẻ,

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo