Thẻ

lớp học

[Web] – Hướng dẫn cách CHUYỂN LỚP để xem thông tin lớp học đang quản trị

Ngày : 12/06/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn cách CHUYỂN LỚP ĐANG QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH Quyền thao tác: Admin, Giáo viên Ghi chú: Chuyển lớp khác để quản trị với trường hợp giáo viên đang điều hành hơn 2+ lớp tại trường Bước 1: Chọn mục LỚP HỌC Bước 2: Bấm trực tiếp vào LỚP để xem thông tin

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CẬP NHẬT HỌC PHÍ cho lớp học và áp dụng các khoản phí riêng cho từng trẻ

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CẬP NHẬT HỌC PHÍ cho lớp học và áp dụng các khoản phí riêng cho từng trẻ Quyền thao tác: Admin; Nhân viên Kế toán Để Cập nhật học phí cho lớp học, ta có thể thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Vào menu Lớp

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA thông tin của LỚP HỌC

Ngày : 16/02/2023

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA thông tin của LỚP HỌC Quyền thao tác: Admin Ghi chú: Mỗi lớp chỉ được 5 giáo viên Để chỉnh sửa thông tin của lớp học, Admin có thể thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Trường Học Bước 2: Vào menu Lớp Học Bước

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo