Thẻ

hóa đơn học phí

[Web] – Hướng dẫn Giảm trừ tiền trong hóa đơn học phí

Ngày : 09/07/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn Giảm trừ tiền trong hóa đơn học phí Quyền thao tác: Admin và Kế Toán Trong trường hợp ưu đãi tuyển sinh, nhà trường có thể giảm trừ học phí ngay trên hóa đơn như sau: Bước 1: Chọn Trường Học Bước 2: Chọn Học Phí Bước 3: Tìm hóa đơn cần giảm trừ,

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn hủy hóa đơn học phí

Ngày : 12/06/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn hủy hóa đơn học phí Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Để hủy hóa đơn học phí mới tạo hoặc đã gửi, nhà trường thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn Báo Cáo Bước 2: Chọn Học Phí Bước 3: Chọn Hóa Đơn Chưa Thanh Toán Bước 4:

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử

Ngày : 07/03/2024

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Để xuất hóa đơn điện tử, ta thực hiện các thao tác sau đây: Cách 1: Xuất hóa đơn từ Báo cáo Học phí Bước 1: Vào mục Báo Cáo Bước 2: Chọn mục Học

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cấu hình xuất hóa đơn điện tử

Ngày : 07/03/2024

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn cấu hình xuất hóa đơn điện tử Để cấu hình xuất hóa đơn điện tử, nhà trường tiến hành những bước sau: Bước 1: Vào Cấu Hình Bước 2: Chọn Học Phí Bước 3: Kéo xuống và chọn Bật cấu hình hóa đơn điện tử Bước 4: Sau

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua VNPay

Ngày : 12/12/2023

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua VNPay Để tiến hành thanh toán hóa đơn qua VNPay phụ huynh thực hiện các bước sau: Bước 1: Chọn Trẻ cần thanh toán hóa đơn Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Học phí Bước 4: Chọn hóa đơn cần thanh toán Bước 5: Chọn

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh xem và thanh toán hóa đơn bằng mã QR

Ngày : 30/08/2023

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh xem và thanh toán hóa đơn bằng mã QR Quyền thao tác: Phụ Huynh Lưu ý: Phụ huynh có thể thanh toán hóa đơn với mã QR chung của trường hoặc mã QR cho từng hóa đơn với thông tin và số tiền được hiển thị

ĐỌC THÊM

[App – Parent] – Hướng dẫn phụ huynh xem và quét mã QR thanh toán hóa đơn

Ngày : 30/08/2023

Tác giả :

[App – Parent] – Hướng dẫn phụ huynh xem và quét mã QR thanh toán hóa đơn Lưu ý: Phụ Huynh có thể thanh toán hóa đơn với mã QR chung của trường hoặc mã QR cho từng hóa đơn với thông tin và số tiền được tích hợp sẵn khi quét mã tùy thuộc

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn XÓA HÓA ĐƠN học phí mới tạo

Ngày : 15/02/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn XÓA HÓA ĐƠN học phí mới tạo Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Để xóa hóa đơn học phí mới tạo, ta làm theo các thao tác sau đây: Bước 1: Vào phần Trường Học Bước 2: Chọn mục Học Phí Bước 3: Tìm kiếm Tên trẻ cần xóa hóa đơn học

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh cách XEM CHI TIẾT HOÁ ĐƠN HỌC PHÍ

Ngày : 19/10/2022

Tác giả :

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh cách XEM CHI TIẾT HÓA ĐƠN HỌC PHÍ Quyền thao tác: Phụ Huynh Để xem chi tiết hóa đơn học phí, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn TRẺ Bước 2: Chọn mục KHÁC Bước 3: Chọn mục HỌC PHÍ Bước 4: Để

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Hoá Đơn Học Phí mới tạo

Ngày : 05/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA Hoá Đơn Học Phí mới tạo Quyền thao tác: Admin; Nhân Viên Kế Toán Chỉ có những hoá đơn đang ở trang thái MỚI TẠO và CHƯA ĐƯỢC GỬI đi thì mới được chỉnh sửa. Để chỉnh sửa, ta thực hiện các bước sau đây nhé: Bước 1: Chọn Trường

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo