Thẻ

bộ bài học

[Web – Teacher Portal] – Hướng dẫn giáo viên thêm lĩnh vực, nhóm bài học và bài học

Ngày : 30/06/2023

Tác giả :

[Web – Teacher Portal] – Hướng dẫn giáo viên thêm lĩnh vực, nhóm bài học và bài học Quyền thao tác: Giáo Viên Lưu ý: Giáo viên chính chỉ có thể thêm, xóa, sửa lĩnh vực, nhóm bài học và bài học trong bộ bài học mà giáo viên đang giảng dạy 1. THÊM LĨNH

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM BỘ BÀI HỌC, LĨNH VỰC, NHÓM BÀI HỌC… vào hệ thống trường học

Ngày : 07/11/2022

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM BỘ BÀI HỌC, LĨNH VỰC, NHÓM BÀI HỌC… vào hệ thống trường học Quyền thao tác Admin Sau đây, hệ thống quản lý mầm non Tomia sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách thêm một bộ bài học mới cho trường của mình nhé. Phần mềm

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo