[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn THÊM LĨNH VỰC

Quyền: Chỉ có quản trị viên mới có thể thêm lĩnh vực mới.

- THÊM LĨNH VỰC

Bước 1: Vào mục Trường Học > Bài Học

Bước 2: Chọn TÊN BỘ BÀI HỌC cần thêm LĨNH VỰC

Bước 3: Bấm THÊM LĨNH VỰC

Bước 4: Điền TÊN LĨNH VỰC mới

Bước 5: Thêm ảnh đại diện cho LĨNH VỰC đó

Bước 6: Bấm THÊM để tạo LĨNH VỰC mới

- THÊM NHÓM LĨNH VỰC

Bước 7: Bấm THÊM NHÓM lĩnh vực

Bước 8: Điền tên nhóm lĩnh vực mới

Bước 9: Bấm icon ok để tạo nhóm lĩnh vực mới

- THÊM BÀI HỌC

Bước 10: Bấm THÊM BÀI HỌC

Bước 11: Điền tên bài học mới trong NHÓM LĨNH VỰC đó

Bước 12: Bấm THÊM để tạo bài học mới

ĐỘI NGŨ CÓ TÂM HUYẾT VỚI GIÁO DỤC MONTESSORI

Phạm Dương Trần

CEO

ThS. Trần Thị Thu Hoà

Cố vấn chuyên môn

Lê Quỳnh Phương​

Cố vấn chuyên môn

Lê Văn Vĩnh Hưng

Giám đốc kinh doanh

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí

Liên Hệ Tư Vấn

Contact Me on Zalo