Danh Mục

Parent App

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ

Ngày : 11/04/2024

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ Để hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác như sau: Bước 1: Chọn trẻ Bước 2: Chọn Trao đổi Bước 3: Chọn trao đổi cần hủy nhắc nhở dặn thuốc Bước 4:

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng cho trẻ Để hủy báo vắng cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây:Bước 1: Chọn trẻ Bước 2: Chọn Trao đổi Bước 3: Chọn trao đổi cần hủy báo vắng Bước 4: Chọn HỦY Bước 5: Chọn XÁC NHẬN

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 26/03/2024

Tác giả :

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ Phụ huynh có thể báo vắng cho trẻ trước nếu có kế hoạch cho trẻ nghỉ học trong tương lai thông qua phần trao đổi báo vắng. Tiền ăn những ngày trẻ vắng mặt sẽ được hệ thống tự động khấu

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn bình luận hoạt động của trẻ

Ngày : 17/01/2024

Tác giả :

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn bình luận hoạt động của trẻ Ghi chú: Bình luận hoạt động của phụ huynh có thể cần chờ duyệt hoặc không tùy thuộc vào cấu hình của nhà trường Để bình luận một hoạt động của trẻ, phụ huynh thực hiện các thao tác sau: Bước 1:

ĐỌC THÊM

[Mobile App] – Hướng dẫn phụ huynh liên hệ Tomia

Ngày : 28/12/2023

Tác giả :

[Mobile App] – Hướng dẫn phụ huynh liên hệ Tomia Quyền thao tác: Phụ huynh Để liên hệ Tomia ngay trên ứng dụng, ta thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn 3 dấu gạch ngang Bước 2: Chọn mục Liên hệ Tomia Sau khi thực hiện hai bước trên, ta được giao

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo trao đổi dặn thuốc với nhắc nhở lặp lại

Ngày : 19/12/2023

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo trao đổi dặn thuốc với nhắc nhở lặp lại Quyền thao tác: Phụ huynh Để tạo trao đổi dặn thuốc, phụ huynh thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn Trẻ cần tạo trao đổi dặn thuốc Bước 2: Chọn mục Trao đổi Bước 3: Bấm

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua VNPay

Ngày : 12/12/2023

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua VNPay Để tiến hành thanh toán hóa đơn qua VNPay phụ huynh thực hiện các bước sau: Bước 1: Chọn Trẻ cần thanh toán hóa đơn Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Học phí Bước 4: Chọn hóa đơn cần thanh toán Bước 5: Chọn

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh xem chiều cao, cân nặng của trẻ

Ngày : 17/11/2023

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh xem chiều cao, cân nặng của trẻ Quyền thao tác: Phụ Huynh Để xem chiều cao, cân nặng của trẻ chúng ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Chọn Tên Trẻ Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Bấm chọn Chi tiết trẻ Bước 4: Bấm vào Lịch

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh cách xem báo cáo tiến trình của trẻ

Ngày : 16/10/2023

Tác giả :

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh cách xem báo cáo tiến trình của trẻ Quyền thao tác: Phụ Huynh Để xem báo cáo tiến trình của trẻ chúng ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Chọn Trẻ Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn mục Báo cáo tiến trình Bước

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh xem chi tiết trẻ trên App Parent

Ngày : 30/08/2023

Tác giả :

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh xem chi tiết trẻ trên App Parent Quyền thao tác: Phụ Huynh Để xem chi tiết thông tin trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác như sau: Bước 1: Chọn Tên Trẻ Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Bấm chọn Chi tiết trẻ

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo