Danh Mục

Dành Cho Phụ Huynh

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ

Ngày : 11/04/2024

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ Để hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác như sau: Bước 1: Chọn trẻ Bước 2: Chọn Trao đổi Bước 3: Chọn trao đổi cần hủy nhắc nhở dặn thuốc Bước 4:

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ

Ngày : 11/04/2024

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ Để hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn Trao Đổi Bước 2: Chọn tin nhắn cần hủy dặn thuốc Bước 3: Chọn HỦY NHẮC NHỞ

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng cho trẻ Để hủy báo vắng cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây:Bước 1: Chọn trẻ Bước 2: Chọn Trao đổi Bước 3: Chọn trao đổi cần hủy báo vắng Bước 4: Chọn HỦY Bước 5: Chọn XÁC NHẬN

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng của trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng của trẻ Để hủy báo vắng của trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn Trao Đổi Bước 2: Chọn trao đổi cần hủy báo vắng Bước 3: Chọn HỦY Bước 4: Chọn XÁC NHẬN để

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 26/03/2024

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ Phụ huynh có thể báo vắng cho trẻ trước nếu có kế hoạch cho trẻ nghỉ học trong tương lai thông qua phần trao đổi báo vắng. Tiền ăn những ngày trẻ vắng mặt sẽ được hệ thống tự động khấu

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 26/03/2024

Tác giả :

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh tạo BÁO VẮNG cho trẻ Phụ huynh có thể báo vắng cho trẻ trước nếu có kế hoạch cho trẻ nghỉ học trong tương lai thông qua phần trao đổi báo vắng. Tiền ăn những ngày trẻ vắng mặt sẽ được hệ thống tự động khấu

ĐỌC THÊM

[Web] – Cách tắt kiểm tra chính tả sửa lỗi gõ tiếng Việt trên Chrome

Ngày : 23/01/2024

Tác giả :

[Web] – Cách tắt kiểm tra chính tả sửa lỗi gõ tiếng Việt trên Chrome Khi nhập nội dung có những dấu gạch chân màu đỏ, tương tự như tính năng kiểm tra chính tả trên Word. Tuy nhiên, việc hiển thị những dòng kẻ gạch chân màu đỏ trong nội dung văn bản khá

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn bình luận hoạt động của trẻ

Ngày : 17/01/2024

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn bình luận hoạt động của trẻ Quyền thao tác: Phụ Huynh Ghi chú: Bình luận hoạt động của phụ huynh có thể cần chờ duyệt hoặc không tùy thuộc vào cấu hình của nhà trường Để bình luận một hoạt động của trẻ, phụ huynh thực hiện các thao

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn bình luận hoạt động của trẻ

Ngày : 17/01/2024

Tác giả :

[Mobile – App Parent] – Hướng dẫn bình luận hoạt động của trẻ Ghi chú: Bình luận hoạt động của phụ huynh có thể cần chờ duyệt hoặc không tùy thuộc vào cấu hình của nhà trường Để bình luận một hoạt động của trẻ, phụ huynh thực hiện các thao tác sau: Bước 1:

ĐỌC THÊM

[Mobile App] – Hướng dẫn phụ huynh liên hệ Tomia

Ngày : 28/12/2023

Tác giả :

[Mobile App] – Hướng dẫn phụ huynh liên hệ Tomia Quyền thao tác: Phụ huynh Để liên hệ Tomia ngay trên ứng dụng, ta thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn 3 dấu gạch ngang Bước 2: Chọn mục Liên hệ Tomia Sau khi thực hiện hai bước trên, ta được giao

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo

Liên Hệ Tư Vấn