Danh Mục

Trao Đổi (Quản Trị Viên)

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ Quyền thao tác: Admin, Giáo viên Để xác nhận hoặc hủy báo vắng cho trẻ, ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn Trao đổi Bước 2: Chọn trao đổi cần xác nhận hoặc hủy báo vắng Bước 3: Chọn XÁC NHẬN để

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn giáo viên PHẢN HỒI, TRẢ LỜI, tin nhắn từ phụ huynh và TẠO TRAO ĐỔI tin nhắn cá nhân tới phụ huynh

Ngày : 20/12/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên PHẢN HỒI, TRẢ LỜI, tin nhắn từ phụ huynh và TẠO TRAO ĐỔI tin nhắn cá nhân tới phụ huynh Quyền thao tác: Admin và Giáo Viên Lưu ý: – Quyền thao tác dành cho giáo viên chính, giáo viên hỗ trợ không thể tạo trao đổi, chỉ có

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo