Danh Mục

Thư Viện (Quản Trị Viên)

[Web] – Hướng dẫn THÊM HÌNH ẢNH vào album

Ngày : 17/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn THÊM HÌNH ẢNH vào album Quyền thao tác Admin Giáo viên Để Thêm hình ảnh vào album, ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Vào mục Thư Viện Bước 2: Chọn LỚP Bước 3: Chọn ALBUM Bước 4: Bấm UPLOAD Bước 5: Thêm ảnh cần tải lên Mọi vấn đề, thông tin còn thắc mắc, quý

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn XOÁ HÌNH ẢNH trong album

Ngày : 17/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn XOÁ HÌNH ẢNH trong album Quyền thao tác Admin Giáo viên Để Xóa hình ảnh trong Album, ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Thư Viện Bước 2: Chọn LỚP Bước 3: Chọn ALBUM Bước 4: Chọn hình hoặc chuỗi hình cần xoá Bước 5: Bấm XOÁ Bước 6: Bấm XÁC NHẬN

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn XOÁ ALBUM hình ảnh trong thư viện

Ngày : 17/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn XOÁ ALBUM hình ảnh trong thư viện Quyền thao tác Admin Giáo viên Để Xóa Album hình ảnh trong thư viện, ta có thể thực hiện các bước sau: Bước 1: Vào mục Thư Viện Bước 2: Chọn LỚP Bước 3: Rê chuột đến album cần xoá Bước 4: Chọn vào icon THÙNG RÁC Bước 5: Bấm XÁC

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn gắn thẻ TRẺ vào album hình ảnh

Ngày : 03/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn gắn thẻ TRẺ vào album hình ảnh Quyền thao tác Admin Giáo viên Để gắn thẻ trẻ vào Album hình ảnh, ta có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Thư Viện Bước 2: Chọn Lớp Bước 3: Rê chuột đến Album cần gắn thẻ trẻ. Bấm vào icon CHỈNH SỬA Bước 4:

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn TẠO ALBUM mới trong mục thư viện

Ngày : 30/09/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn TẠO ALBUM mới trong mục thư viện Quyền thao tác: Admin và Giáo viên Để tạo album mới trong mục thư viện, ta có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Thư Viện Bước 2: Chọn LỚP cần tạo album mới Bước 3: Bấm TẠO ALBUM Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo