Danh Mục

Nhật Ký (Quản Trị Viên)

[Web] – Hướng dẫn VIẾT NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG

Ngày : 16/03/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn VIẾT NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG Quyền thao tác: Admin; Giáo Viên  Để tạo một bài nhật ký hoạt động cho trẻ, ta thực hiện các bước sau đây nhé: Bước 1: Bấm vào mục HOẠT ĐỘNG Bước 2: Chọn LỚP cần viết nhật ký Bước 3: Viết chi tiết hoạt động Bước 4: Bấm LƯU HOẠT ĐỘNG Ghi

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn GHIM HOẠT ĐỘNG nổi bật trong nhật ký

Ngày : 22/02/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn GHIM HOẠT ĐỘNG nổi bật trong nhật ký Quyền thao tác: Admin, Giáo Viên Chính Ghi chú: được ghim tối đa 10 hoạt động Trong Nhật Ký Hoạt Động, Admin và Giáo Viên Chính có thể thực hiện ghim các hoạt động nổi bật theo các bước như sau: Bước 1:

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn cách HUỶ GHIM Hoạt Động cho thầy cô ở máy tính

Ngày : 22/02/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn cách HUỶ GHIM Hoạt Động cho thầy cô ở máy tính Quyền thao tác: Admin và Giáo Viên Chính Để Huỷ Ghim một bài nhật ký hoạt động, ta thực hiện các bước sau đây nhé: Bước 1: Bấm vào mục HOẠT ĐỘNG Bước 2: Chọn LỚP cần huỷ ghim hoạt động Bước 3: Bấm vào

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn giáo viên PHÊ DUYỆT bài nhật ký hoạt động

Ngày : 12/10/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên PHÊ DUYỆT bài nhật ký hoạt động Quyền thao tác: Admin và Giáo Viên Chính Để Phê Duyệt nhật ký hoạt động, ta có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Bấm vào mục Hoạt Động Bước 2: Chọn LỚP Bước 3: Chọn Hoạt động chờ duyệt Bước 4: Chọn DẤU TICK để duyệt

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo

Liên Hệ Tư Vấn