Danh Mục

Trao Đổi (Giáo Viên)

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ Quyền thao tác: Admin, Giáo viên Để xác nhận hoặc hủy báo vắng cho trẻ, ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn Trao đổi Bước 2: Chọn trao đổi cần xác nhận hoặc hủy báo vắng Bước 3: Chọn XÁC NHẬN để

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn phản hồi tin nhắn và tạo trao đổi cá nhân đến phụ huynh

Ngày : 20/12/2022

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn phản hồi tin nhắn và tạo trao đổi cá nhân đến phụ huynh Quyền thao tác: Admin và Giáo Viên Lưu ý: – Quyền thao tác dành cho giáo viên chính, giáo viên hỗ trợ không thể tạo trao đổi, chỉ có thể xem và trả lời tiếp những trao đổi

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo