Danh Mục

Giáo Viên

[Web] – Hướng dẫn tạo trao đổi nhóm

Ngày : 22/09/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn tạo trao đổi nhóm Quyền thao tác: Admin và Giáo Viên Chính Để tạo trao đổi nhóm, quý thầy cô thực hiện theo các bước sau:Bước 1: Vào mục Trao Đổi Bước 2: Chọn TẠO TRAO ĐỔI Bước 3: Chọn Trao đổi nhóm trong hình thức trao đổi Bước 4: Chọn

ĐỌC THÊM

[App Teacher] – Hướng dẫn Giáo viên chính tạo trao đổi nhóm

Ngày : 22/09/2023

Tác giả :

[App Teacher] – Hướng dẫn Giáo viên chính tạo trao đổi nhóm Lưu ý: chỉ Giáo viên chính có thể tạo trao đổi nhóm. Giáo viên hỗ trợ không thể tạo trao đổi nhóm Để tạo trao đổi nhóm, quý thầy cô có thể thực hiện theo cách bước sau: Bước 1: Chọn Lớp Bước

ĐỌC THÊM

[Web – App Teacher] Giới thiệu về vai trò Giáo viên đối với nhà trường

Ngày : 09/08/2023

Tác giả :

[Web – App Teacher] Giới thiệu về vai trò Giáo viên đối với nhà trường Kính chào quý nhà trường! Nhằm hỗ trợ nhà trường nâng cao khả năng quản lý, tổ chức, tối ưu hóa quy trình làm việc, hệ thống quản lý trường học Tomia xin giới thiệu về quyền và vai trò

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn PHÊ DUYỆT BÀI NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG

Ngày : 22/07/2023

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn PHÊ DUYỆT BÀI NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG Lưu ý: giáo viên chính có thể phê duyệt hoạt động của giáo viên hỗ trợ thuộc lớp mình đang phụ trách Để Phê Duyệt nhật ký hoạt động, ta có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn Lớp Bước

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn ghi nhận thông tin chăm sóc trẻ ngoài giờ

Ngày : 13/07/2023

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn ghi nhận thông tin chăm sóc trẻ ngoài giờ Quyền thao tác: Admin; Giáo viên; Nhân viên chăm sóc Để ghi nhận thông tin chăm sóc trẻ ngoài giờ, thầy/cô thực hiện theo các bước sau đây: Bước 1: Vào mục Chăm Sóc Bước 2: Chọn LỚP hoặc nhập TÊN TRẺ

ĐỌC THÊM

[Web – Teacher Portal] Hướng dẫn giáo viên thêm lĩnh vực, nhóm bài học và bài học

Ngày : 30/06/2023

Tác giả :

[Web – Teacher Portal] Hướng dẫn giáo viên thêm lĩnh vực, nhóm bài học và bài học Quyền thao tác: Giáo Viên Chính Lưu ý: Giáo viên chính chỉ có thể thêm, xóa, sửa lĩnh vực, nhóm bài học và bài học trong bộ bài học mà giáo viên đang giảng dạy 1. THÊM LĨNH

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo

Liên Hệ Tư Vấn