Danh Mục

Nhật Ký

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn PHÊ DUYỆT BÀI NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG

Ngày : 22/07/2023

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn PHÊ DUYỆT BÀI NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG Lưu ý: giáo viên chính có thể phê duyệt hoạt động của giáo viên hỗ trợ thuộc lớp mình đang phụ trách Để Phê Duyệt nhật ký hoạt động, ta có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn Lớp Bước

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN TRẺ TRONG HOẠT ĐỘNG

Ngày : 10/03/2023

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn XEM THÔNG TIN TRẺ TRONG HOẠT ĐỘNG Quyền thao tác: Giáo Viên Để xem thông tin trẻ trong hoạt động, ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn Lớp Bước 2: Vào Hoạt ĐộngBước 3: Bấm chọn Tên trẻ cần xem Lúc này thông tin trẻ

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn cách HỦY GHIM Hoạt Động cho thầy cô ở điện thoại

Ngày : 22/02/2023

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn cách HỦY GHIM Hoạt Động cho thầy cô ở điện thoại Lưu ý: chỉ giáo viên chính có thể hủy ghim hoạt động Để hủy ghim hoạt động, ta có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn LỚP cần huỷ ghim hoạt động Bước 2: Bấm

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn cách GHIM HOẠT ĐỘNG nổi bật trang nhật ký

Ngày : 22/02/2023

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn cách GHIM HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT trang nhật ký Lưu ý: chỉ giáo viên chính được ghim hoạt động nổi bật Để ghim hoạt động nổi bật, ta có thể thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn LỚP Bước 2: Kéo bài viết muốn ghim từ PHẢI sang

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA BÀI NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG

Ngày : 12/10/2022

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn CHỈNH SỬA BÀI NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG Lưu ý: chỉ giáo viên chính và admin mới có thể chỉnh sửa hoạt động đã được đăng. Giáo viên hỗ trợ chỉ được chỉnh sửa hoạt động do mình viết khi hoạt động đó chưa được duyệt Để chỉnh sửa

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn XEM DANH SÁCH PHỤ HUYNH ĐÃ YÊU THÍCH hoạt động

Ngày : 10/10/2022

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn XEM DANH SÁCH PHỤ HUYNH ĐÃ YÊU THÍCH HOẠT ĐỘNG Để xem danh sách phụ huynh đã yêu thích hoạt động, giáo viên thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn LỚP Bước 2: Bấm vào icon trái tim Vậy là danh sách phụ huynh yêu thích bài nhật

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn VIẾT NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG

Ngày : 03/10/2022

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] Hướng dẫn VIẾT NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG Lưu ý:– Giáo viên chính có thể đăng hoạt động trực tiếp cho lớp– Hoạt động được đăng bởi giáo viên hỗ trợ cần được giáo viên chính của lớp đó hoặc admin phê duyệt mới được hiển thị và gửi đến phụ huynh

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo