Danh Mục

Dành Cho Giáo Viên

Cách tối ưu hóa dung lượng lưu trữ trên Tomia

Ngày : 08/05/2024

Tác giả :

1. Chính sách dung lượng của Tomia – Tuỳ vào số lượng trẻ (thuê bao) mà nhà trường đăng ký, Tomia sẽ cung cấp gói dung lượng phù hợp, từ 500MB/trẻ đến Không giới hạn dung lượng, cụ thể như sau:   + Gói Hỗ Trợ: 500MB/trẻ   + Gói Đồng Hành và Gói Tiện

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ Để xác nhận hoặc hủy báo vắng của trẻ, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn lớp Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Trao đổi Bước 4: Chọn trao

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng Quyền thao tác: Admin; Giáo viên; Nhân viên Để xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng, ta thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Trang Bảng Tin sẽ hiển thị danh sách sinh nhật trẻ và nhân viên trong tháng hiện

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng Để xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây nhé: Bước 1: Chọn lớp Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Danh sách trẻ Bước 4:

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG cho trẻ Quyền thao tác: Admin, Giáo viên Để xác nhận hoặc hủy báo vắng cho trẻ, ta thực hiện các bước sau đây: Bước 1: Chọn Trao đổi Bước 2: Chọn trao đổi cần xác nhận hoặc hủy báo vắng Bước 3: Chọn XÁC NHẬN để

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn tạo văn bản tự động cho hoạt động bằng AI

Ngày : 27/03/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn tạo văn bản tự động cho hoạt động bằng AI Lưu ý: Giáo viên chính có thể đăng hoạt động trực tiếp cho lớp Hoạt động được đăng bởi giáo viên hỗ trợ cần được giáo viên chính của lớp đó hoặc admin phê duyệt mới được hiển thị

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên tự Check-In/Check-Out trên App

Ngày : 21/03/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên tự Check-In/Check-Out trên App Để tự Check-in/Check-out trên app, giáo viên thực hiện các thao tác như sau: Bước 1: Chọn biểu tượng Check-In khi đến lớp hay Check-Out khi ra về Bước 2: Bấm Xác Nhận để chụp hình điểm danh Trong trường hợp đã

ĐỌC THÊM

[App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên cập nhật ảnh đại diện cho trẻ

Ngày : 11/03/2024

Tác giả :

[App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên cập nhật ảnh đại diện cho trẻ Để cập nhật ảnh đại diện cho trẻ, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn Lớp Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Danh sách trẻ Bước 4: Chọn tên trẻ cần cập

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn thêm ghi chú tiến độ

Ngày : 31/01/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn thêm ghi chú tiến độ Quyền thao tác: Giáo viên Lưu ý: Ghi chú tiến độ sẽ được hiển thị trong phần nhận xét bài học tương ứng khi giáo viên tạo báo cáo tiến trình cho trẻ Để thêm ghi chú vào tiến độ của trẻ, giáo

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn thêm ghi chú tiến độ

Ngày : 30/01/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn thêm ghi chú tiến độ Quyền thao tác: Admin, Giáo viên Lưu ý: Ghi chú tiến độ sẽ được hiển thị trong phần nhận xét bài học tương ứng khi giáo viên tạo báo cáo tiến trình cho trẻ Để thêm ghi chú vào tiến độ của trẻ, giáo viên thực

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo