Danh Mục

Hướng Dẫn Sử Dụng

Cách tối ưu hóa dung lượng lưu trữ trên Tomia

Ngày : 08/05/2024

Tác giả :

1. Chính sách dung lượng của Tomia – Tuỳ vào số lượng trẻ (thuê bao) mà nhà trường đăng ký, Tomia sẽ cung cấp gói dung lượng phù hợp, từ 500MB/trẻ đến Không giới hạn dung lượng, cụ thể như sau:   + Gói Hỗ Trợ: 500MB/trẻ   + Gói Đồng Hành và Gói Tiện

ĐỌC THÊM

[Web – App] – Giới thiệu về tính năng Điểm danh tự động và thông minh bằng AI

Ngày : 22/04/2024

Tác giả :

[Web – App] – Giới thiệu về tính năng Điểm danh tự động và thông minh bằng AI Nhằm hỗ trợ nhà trường nâng cao khả năng tổ chức, tối ưu hóa quy trình làm việc và tiết kiệm thời gian, hệ thống quản lý trường học Tomia xin giới thiệu đến quý nhà trường

ĐỌC THÊM

Tổng hợp các mẫu báo cáo học tập hiện có tại TOMIA

Ngày : 11/04/2024

Tác giả :

Tổng hợp các mẫu báo cáo học tập hiện có tại TOMIA Nhằm hỗ trợ nhà trường dễ dàng cập nhật tình hình học tập của trẻ đến với phụ huynh, Hệ thống quản lý trường học TOMIA đã và đang cung cấp những mẫu báo cáo học tập với đầy đủ thông tin và

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ

Ngày : 11/04/2024

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ Để hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác như sau: Bước 1: Chọn trẻ Bước 2: Chọn Trao đổi Bước 3: Chọn trao đổi cần hủy nhắc nhở dặn thuốc Bước 4:

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ

Ngày : 11/04/2024

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ Để hủy nhắc nhở dặn thuốc cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn Trao Đổi Bước 2: Chọn tin nhắn cần hủy dặn thuốc Bước 3: Chọn HỦY NHẮC NHỞ

ĐỌC THÊM

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[App Parent] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng cho trẻ Để hủy báo vắng cho trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây:Bước 1: Chọn trẻ Bước 2: Chọn Trao đổi Bước 3: Chọn trao đổi cần hủy báo vắng Bước 4: Chọn HỦY Bước 5: Chọn XÁC NHẬN

ĐỌC THÊM

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng của trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web – Parent Portal] – Hướng dẫn phụ huynh hủy báo vắng của trẻ Để hủy báo vắng của trẻ, phụ huynh có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn Trao Đổi Bước 2: Chọn trao đổi cần hủy báo vắng Bước 3: Chọn HỦY Bước 4: Chọn XÁC NHẬN để

ĐỌC THÊM

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn chuyển lớp cho trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web – Admin Portal] – Hướng dẫn chuyển lớp cho trẻ Quyền thao tác: Admin Để chuyển lớp cho trẻ, Admin thực hiện các thao tác sau: Bước 1: Chọn Trường Học Bước 2: Chọn Trẻ Bước 3: Tìm tên trẻ cần chuyển lớp hoặc lọc theo lớp Bước 4: Chọn tên hoặc ảnh đại

ĐỌC THÊM

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Mobile – App Teacher] – Hướng dẫn giáo viên xác nhận hoặc hủy BÁO VẮNG của trẻ Để xác nhận hoặc hủy báo vắng của trẻ, giáo viên có thể thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Chọn lớp Bước 2: Chọn mục Khác Bước 3: Chọn Trao đổi Bước 4: Chọn trao

ĐỌC THÊM

[Web] – Hướng dẫn xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng

Ngày : 10/04/2024

Tác giả :

[Web] – Hướng dẫn xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng Quyền thao tác: Admin; Giáo viên; Nhân viên Để xem danh sách sinh nhật trẻ theo tháng, ta thực hiện các thao tác sau đây: Bước 1: Trang Bảng Tin sẽ hiển thị danh sách sinh nhật trẻ và nhân viên trong tháng hiện

ĐỌC THÊM
Contact Me on Zalo